Hướng dẫn giải bài 2.65 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Hướng dẫn giải bài 2.65 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87 Bài 2.65 : Đáp án A. Số tất cả kết quả có thể là : = 27. Do đó : Số kết quả thuận lợi cho biến cố ” cả ba học sinh cùng vào một quầy” là 3 nên xác suất cần tìm là : 3/27 = 1/9 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.65 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.65 :

Đáp án A.

Số tất cả kết quả có thể là : {3^3} = 27. Do đó :

Số kết quả thuận lợi cho biến cố ” cả ba học sinh cùng vào một quầy” là 3 nên xác suất cần tìm là : 3/27 = 1/9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: