Hướng dẫn giải bài 2.62 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Hướng dẫn giải bài 2.62 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87 Bài 2.62 : a) Ω gồm = 10bộ ba đoạn thẳng khác nhau trong số năm đoạn thẳng đã cho. b) A gồm các bộ có tổng của hai số lớn hơn số còn lại. Ta có n(A)=7 Vậy Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.62 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.62 :

a) Ω gồm {C^3_5} = 10bộ ba đoạn thẳng khác nhau trong số năm đoạn thẳng đã cho.

b) A gồm các bộ có tổng của hai số lớn hơn số còn lại.

Ta có n(A)=7

Vậy

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: