Hướng dẫn giải bài 2.62 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.62 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.62 :

a) Ω gồm {C^3_5} = 10bộ ba đoạn thẳng khác nhau trong số năm đoạn thẳng đã cho.

b) A gồm các bộ có tổng của hai số lớn hơn số còn lại.

Ta có n(A)=7

Vậy

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận