Hướng dẫn giải bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

Bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12 Cho khối nón có bán kính đáy r = 12 cm và có góc ở đỉnh là α=1200. Hãy tính diện tích của thiết diện đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau. Hướng dẫn giải (h.2.26) Theo giả thiết ta có góc ở đỉnh của hình nón là góc ASB=α=1200 . Gọi O là tâm của đường tròn đáy. Ta có: góc ASO=600 và sin 60 0=OA/SA=r/l với l là độ dài đường sinh của hình nón. Vậy...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho khối nón có bán kính đáy r = 12 cm và có góc ở đỉnh là α=1200. Hãy tính diện tích của thiết diện đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải

(h.2.26)

Theo giả thiết ta có góc ở đỉnh của hình nón là góc ASB=α=1200 . Gọi O là tâm của đường tròn đáy. Ta có: góc ASO=600sin 60 0=OA/SA=r/l với l là độ dài đường sinh của hình nón.

Vậy :

Khi có hai đường sinh vuông góc với nhau ta có tam giác vuông có diện tích là frac{1}{2}l^{2} .Do đó, diện tích của thiết diện là:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: