Hướng dẫn giải bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.6 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho khối nón có bán kính đáy r = 12 cm và có góc ở đỉnh là α=1200. Hãy tính diện tích của thiết diện đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải

(h.2.26)

Theo giả thiết ta có góc ở đỉnh của hình nón là góc ASB=α=1200 . Gọi O là tâm của đường tròn đáy. Ta có: góc ASO=600sin 60 0=OA/SA=r/l với l là độ dài đường sinh của hình nón.

Vậy :

Khi có hai đường sinh vuông góc với nhau ta có tam giác vuông có diện tích là frac{1}{2}l^{2} .Do đó, diện tích của thiết diện là:

Bình luận
0

Bình luận