Hướng dẫn giải bài 2.53 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.53 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

Đáp án bài 2.53 :

Kí hiệu A_k : Lần thứ k lấy được con át , k 1. Rõ ràng A_1 ; A_2 độc lập.

a) Ta cần tính :

Ta có :

b) Theo bài ra ta cần tính :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận