Hướng dẫn giải bài 2.53 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

Hướng dẫn giải bài 2.53 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86 Đáp án bài 2.53 : Kí hiệu : Lần thứ k lấy được con át , k ≥ 1. Rõ ràng ; độc lập. a) Ta cần tính : Ta có : b) Theo bài ra ta cần tính : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.53 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

Đáp án bài 2.53 :

Kí hiệu A_k : Lần thứ k lấy được con át , k 1. Rõ ràng A_1 ; A_2 độc lập.

a) Ta cần tính :

Ta có :

b) Theo bài ra ta cần tính :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: