Hướng dẫn giải bài 2.52 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

Hướng dẫn giải bài 2.52 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86 Đáp án bài 2.52 : a) P ( A ∪ B ) = P(A) + P(B) – P(AB) = P(A) + P(B) – P(A)P(B) = 0,6 + 0,3 – 0,18 = 0,72 b) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.52 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 86

Đáp án bài 2.52 :

a) P ( A ∪ B ) = P(A) + P(B) – P(AB)

= P(A) + P(B) – P(A)P(B)

= 0,6 + 0,3 – 0,18 = 0,72

b)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: