Hướng dẫn giải bài 2.4 trang 50 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.4 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO = h và góc B=α (α>450). Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD của hình chóp.

Hướng dẫn giải

(h.2.24)

Gọi r là bán kính đáy của hình nón ta có OA = r, SO = h và SA = SB = SC = SD = l là đường sinh của hình nón.

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có:

Do đó:

Bình luận
0

Bình luận