Hướng dẫn giải bài 2.4 trang 50 sách bài tập hình học 12

Bài 2.4 trang 50 sách bài tập hình học 12 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO = h và góc SÂB=α (α>450). Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD của hình chóp. Hướng dẫn giải (h.2.24) Gọi r là bán kính đáy của hình nón ta có OA = r, SO = h và SA = SB = SC = SD = l là đường sinh của hình nón. Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.4 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO = h và góc B=α (α>450). Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD của hình chóp.

Hướng dẫn giải

(h.2.24)

Gọi r là bán kính đáy của hình nón ta có OA = r, SO = h và SA = SB = SC = SD = l là đường sinh của hình nón.

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có:

Do đó:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: