Hướng dẫn giải bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) D=(;1)(4;+)

b) D=(1;6)

c) D=(5;3)(3;+)

Bình luận
0

Bình luận