Hướng dẫn giải bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y= trên đoạn [-1; 1]. Hướng dẫn giải Trên đoạn [-1; 1], ta có : Do đó, trên đoạn [0; 1] hàm số đồng biến, trên đoạn [-1; 0] hàm số nghịch biến. Suy ra các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được tại các đầu mút.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2^{|x|} trên đoạn [-1; 1].

Hướng dẫn giải

Trên đoạn [-1; 1], ta có :

Do đó, trên đoạn [0; 1] hàm số đồng biến, trên đoạn [-1; 0] hàm số nghịch biến. Suy ra các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được tại các đầu mút.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: