Hướng dẫn giải bài 2.3 trang 50 sách bài tập hình học 12

Bài 2.3 trang 50 sách bài tập hình học 12 Cho S.ABC là hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng a và có góc giữa các mặt bên và mặt phẳng đáy là α. Hình nón đỉnh S có đường tròn đáy nội tiếp tam giác đều ABC gọi là hình nón nội tiếp hình nón đã cho. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón này theo a và α . Hướng dẫn giải: (h.2.23) Gọi I là trung điểm của cạnh BC và O là tâm của...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.3 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho S.ABC là hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng a và có góc giữa các mặt bên và mặt phẳng đáy là α. Hình nón đỉnh S có đường tròn đáy nội tiếp tam giác đều ABC gọi là hình nón nội tiếp hình nón đã cho. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón này theo a và α .

Hướng dẫn giải:

(h.2.23)

Gọi I là trung điểm của cạnh BC và O là tâm của tam giác đều ABC. Theo giả thiết ta có SA = SB = SC = a và góc SIO=α.

Đặt OI = r, SO = h, ta có AO = 2r và

Do đó

Hình nón nội tiếp có đường sinh:

Diện tích xung quanh của hình nón nội tiếp hình chóp S.ABC là:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: