Hướng dẫn giải bài 2.3 trang 50 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.3 trang 50 sách bài tập hình học 12

Cho S.ABC là hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng a và có góc giữa các mặt bên và mặt phẳng đáy là α. Hình nón đỉnh S có đường tròn đáy nội tiếp tam giác đều ABC gọi là hình nón nội tiếp hình nón đã cho. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón này theo a và α .

Hướng dẫn giải:

(h.2.23)

Gọi I là trung điểm của cạnh BC và O là tâm của tam giác đều ABC. Theo giả thiết ta có SA = SB = SC = a và góc SIO=α.

Đặt OI = r, SO = h, ta có AO = 2r và

Do đó

Hình nón nội tiếp có đường sinh:

Diện tích xung quanh của hình nón nội tiếp hình chóp S.ABC là:

Bình luận
0

Bình luận