Hướng dẫn giải bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.29 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Sử dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số mũ, hãy so sánh mỗi cặp số sau:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận