Hướng dẫn giải bài 2.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 77

Hướng dẫn giải bài 2.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 77 Bài 22.6 : Có cách chọn 5 chữ số khác nhau để lập số cần thiết. Nhưng khi đã có 5 chữ số khác nhau rồi, chỉ có một cách xếp 5 chữ số đó để tạo nên số cần thiết. Vậy có = 252 số. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.26 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 77

Bài 22.6 :

{C^5_{10}} cách chọn 5 chữ số khác nhau để lập số cần thiết. Nhưng khi đã có 5 chữ số khác nhau rồi, chỉ có một cách xếp 5 chữ số đó để tạo nên số cần thiết.

Vậy có {C^5_{10}} = 252 số.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: