Hướng dẫn giải bài 2.17 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76

Hướng dẫn giải bài 2.17 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76 Bài 2.17 : a) Trong trường hợp này, số cách đặt bằng số các nghiệm (, , )nguyên, không âm của phương trình + + = 3. Từ đó, đáp số cần tìm là = 10 Loading... b) Quả thứ nhất có 3 cách đặt; Quả thứ hai có 3 cách đặt; Quả thứ ba có 3 cách đặt. Vậy số cách đặt là = 27 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.17 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76

Bài 2.17 :

a)

Trong trường hợp này, số cách đặt bằng số các nghiệm (x_1 , x_2 , x_3 )nguyên, không âm của phương trình x_1 + x_2 + x_3 = 3.

Từ đó, đáp số cần tìm là {C^2_5} = 10

Loading…

b) Quả thứ nhất có 3 cách đặt;

Quả thứ hai có 3 cách đặt;

Quả thứ ba có 3 cách đặt.

Vậy số cách đặt là {3^3} = 27

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: