Hướng dẫn giải bài 2.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76

Hướng dẫn giải bài 2.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76 Bài 2.16 : a) Xếp hai người đàn bà ngồi cạnh nhau.Có 2 cách. Sau đó xếp đứa trẻ ngồi vào giữa. Có 1 cách. Xếp 4 người đàn ông vào 4 ghế còn lại. Có 4! cách. Loading... Theo quy tắc nhân, có 2. 4! = 48 cách. b) Đầu tiên chọn 2 người đàn ông. Có cách. Xếp hai người đó ngồi cạnh nhau. Có 2 cách. Sau đó xếp đứa...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 2.16 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 76

Bài 2.16 :

a) Xếp hai người đàn bà ngồi cạnh nhau.Có 2 cách.

Sau đó xếp đứa trẻ ngồi vào giữa. Có 1 cách.

Xếp 4 người đàn ông vào 4 ghế còn lại. Có 4! cách.

Loading…

Theo quy tắc nhân, có 2. 4! = 48 cách.

b) Đầu tiên chọn 2 người đàn ông. Có {C^2_4} cách.

Xếp hai người đó ngồi cạnh nhau. Có 2 cách.

Sau đó xếp đứa trẻ vào giữa. Có 1 cách.

Xếp 4 người còn lại vào 4 ghế còn lại. Có 4! cách.

Vậy theo quy tắc nhân, có {C^2_4} = 288 cách.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: