Hướng dẫn giải bài 19 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 19:

Sợi dây xanh dài 23dm

Sợi dây đỏ dài:

48 – 23 = 25 (dm)

Ta có: 23dm < 25dm

Vậy sợi dây màu đỏ dài hơn sợi dây màu xanh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận