Hướng dẫn giải bài 19 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

Hướng dẫn giải bài 19 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234 Bài 19 : a) b) Đặt 1 – x = t ( t → 0 khi x → 1 ), ta có : c) d) Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 19 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

Bài 19 :

a)

b) Đặt 1 – x = t ( t → 0 khi x → 1 ), ta có :

c)

d)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: