Hướng dẫn giải bài 19 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 19 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 234

Bài 19 :

a)

b) Đặt 1 – x = t ( t → 0 khi x → 1 ), ta có :

c)

d)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận