Hướng dẫn giải bài 18 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 18:

Trong 3 bạn An, Bình, Hồng thì Hồng đạt điểm cao nhất, An đạt điểm thấp nhất còn Bình thì đạt điểm cao hơn An và thấp hơn Hồng nên Hồng đạt điểm 10, Bình đạt điểm 9, An đạt điểm 8.

Vậy còn lại 1 điểm 8 là của Lan.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận