Hướng dẫn giải bài 18 – Toán đố lớp 2

Bài 18: Trong 3 bạn An, Bình, Hồng thì Hồng đạt điểm cao nhất, An đạt điểm thấp nhất còn Bình thì đạt điểm cao hơn An và thấp hơn Hồng nên Hồng đạt điểm 10, Bình đạt điểm 9, An đạt điểm 8. Vậy còn lại 1 điểm 8 là của Lan. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 18:

Trong 3 bạn An, Bình, Hồng thì Hồng đạt điểm cao nhất, An đạt điểm thấp nhất còn Bình thì đạt điểm cao hơn An và thấp hơn Hồng nên Hồng đạt điểm 10, Bình đạt điểm 9, An đạt điểm 8.

Vậy còn lại 1 điểm 8 là của Lan.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: