Hướng dẫn giải bài 17 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 17:

a) Khi lấy ra 4 viên bi thì có nhiều nhất là 3 bi xanh, vậy

chắc chắn có ít nhất 1 bi đỏ.

b) Khi lấy ra 4 viên bi thì có khả năng 4 bi đều là đỏ.

Vậy không chắc rằng có ít nhất 1 bi xanh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận