Hướng dẫn giải bài 17 – Toán đố lớp 2

Bài 17: a) Khi lấy ra 4 viên bi thì có nhiều nhất là 3 bi xanh, vậy chắc chắn có ít nhất 1 bi đỏ. b) Khi lấy ra 4 viên bi thì có khả năng 4 bi đều là đỏ. Vậy không chắc rằng có ít nhất 1 bi xanh. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 17:

a) Khi lấy ra 4 viên bi thì có nhiều nhất là 3 bi xanh, vậy

chắc chắn có ít nhất 1 bi đỏ.

b) Khi lấy ra 4 viên bi thì có khả năng 4 bi đều là đỏ.

Vậy không chắc rằng có ít nhất 1 bi xanh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: