Hướng dẫn giải bài 17 – Các bài toán về số tự nhiên và số thập phân ôn thi vào lớp 6

| Tin mới | Tag:

Bài 17:

Tìm một chữ số để thay vào vị trí các dấu hỏi để có kết quả đúng:

overline{??} + overline{?6?} + overline{6?} + overline{?66} = overline{16??} .

Hướng dẫn giải

overline{??} + overline{?6?} + overline{6?} + overline{?66} = overline{16??}

overline{??} + overline{?0?} + 60 + 60 + ? + overline{?00} + 66 = 1600 + overline{??}

overline{??} + overline{?0?} + 186 + overline{?0?} = 1600 + overline{??}

overline{?0?} x 2 + 186 = 1600

overline{?0?} x 2 = 1600 – 186

overline{?0?} x 2 = 1414

overline{?0?} = 1414 : 2

overline{?0?} = 707. Vậy ? = 7.

Thử lại 77 + 767 + 67 + 766 = 1677 (đúng).

Vậy chữ số cần thay vào dấu ? là 7.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận