Hướng dẫn giải bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12 Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức: a) |z| < 2 b) |z–i| ≤ 1 c) |z–1–i| < 1 Hướng dẫn giải Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình tròn tâm O (gốc tọa độ), bán kính 2 (không kể biên) b) Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức:

a) |z| < 2

b) |zi| 1

c) |z1i| < 1

Hướng dẫn giải

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình tròn tâm O (gốc tọa độ), bán kính 2 (không kể biên)

b)

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình tròn tâm I(0,1), bán kính 1 (kể cả biên)

c)

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn số phức z nằm trong hình tròn (không kể biên) tâm I(1,1), bán kính 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: