Hướng dẫn giải bài 16 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 16:

Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân.

Ta có: 10 = 2 + 2 + 2 + 4

10 = 2 + 4 + 4

Vậy 10 chân là của 3 con gà và 1 con thỏ hoặc là của 1 con gà và 2 con thỏ.

Vì số gà nhiều hơn số thỏ nên có 3 con gà, 1 con thỏ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận