Hướng dẫn giải bài 16 – Toán đố lớp 2

Bài 16: Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân. Ta có: 10 = 2 + 2 + 2 + 4 10 = 2 + 4 + 4 Vậy 10 chân là của 3 con gà và 1 con thỏ hoặc là của 1 con gà và 2 con thỏ. Vì số gà nhiều hơn số thỏ nên có 3 con gà, 1 con thỏ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 16:

Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân.

Ta có: 10 = 2 + 2 + 2 + 4

10 = 2 + 4 + 4

Vậy 10 chân là của 3 con gà và 1 con thỏ hoặc là của 1 con gà và 2 con thỏ.

Vì số gà nhiều hơn số thỏ nên có 3 con gà, 1 con thỏ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: