Hướng dẫn giải bài 16 – Các bài toán về số tự nhiên và số thập phân ôn thi vào lớp 6

Bài 16: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1. Hướng dẫn giải Gọi số phải tìm là và hiệu các chữ số của nó bằng c. Theo bài ra ta có ab = c x 28 + 1, vậy c = 1, c = 2 hoặc c = 3. + Nếu c = 1 thì ab = 29. Thử lại 9 – 2 = 7 ≠ 1 (loại). + Nếu c = 2 thì ab = 57. Thử lại: 7 – 5 = 2; 57: 2 = 28 (dư 1). + Nếu c = 3 thì ab = 85. Thử lại: 8...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 16:

Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1.

Hướng dẫn giải

Gọi số phải tìm là overline{ab} và hiệu các chữ số của nó bằng c.

Theo bài ra ta có ab = c x 28 + 1, vậy c = 1, c = 2 hoặc c = 3.

+ Nếu c = 1 thì ab = 29.

Thử lại 9 – 2 = 7 ≠ 1 (loại).

+ Nếu c = 2 thì ab = 57.

Thử lại: 7 – 5 = 2; 57: 2 = 28 (dư 1).

+ Nếu c = 3 thì ab = 85.

Thử lại: 8 – 5 = 3; 85: 3 = 28 (dư 1).

Vậy số phải tìm là 85 và 57.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: