Hướng dẫn giải bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 2i)z (4 + 7i) = 2 5i

b) (7 3i)z + (2 + 3i) = (5 4i)z

c) z^{2} 2z + 13 = 0

d) z^{4} z^{2} 6 = 0

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận