Hướng dẫn giải bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập số phức a) (3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i b) (7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z c) – 2z + 13 = 0 d) − – 6 = 0 Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) (3 + 2i)z (4 + 7i) = 2 5i

b) (7 3i)z + (2 + 3i) = (5 4i)z

c) z^{2} 2z + 13 = 0

d) z^{4} z^{2} 6 = 0

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: