Hướng dẫn giải bài 15 – Toán đố lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 15:

Ta viết 6 thành tổng của ba số khác nhau và khác 0.

Ta có: 6 = 1 + 2 + 3.

Vậy nhóm thứ nhất có 3 viên bi, nhóm thứ hai có 2 viên bi và nhóm thứ ba có 1 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận