Hướng dẫn giải bài 15 – Toán đố lớp 2

Bài 15: Ta viết 6 thành tổng của ba số khác nhau và khác 0. Ta có: 6 = 1 + 2 + 3. Vậy nhóm thứ nhất có 3 viên bi, nhóm thứ hai có 2 viên bi và nhóm thứ ba có 1 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 15:

Ta viết 6 thành tổng của ba số khác nhau và khác 0.

Ta có: 6 = 1 + 2 + 3.

Vậy nhóm thứ nhất có 3 viên bi, nhóm thứ hai có 2 viên bi và nhóm thứ ba có 1 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: