Hướng dẫn giải bài 15 – Các bài toán về số tự nhiên và số thập phân ôn thi vào lớp 6

Bài 15: Cho số có 3 chữ số. Nếu viết thêm vào bên phải số đó hai chữ số ta được số mới lớn hon số đã cho 42867. Tìm số đã cho và số viết thêm. Hướng dẫn giải Khi viết thêm vào bên phải một số hai chữ số 0 ta được số mới thứ nhất bằng 100 lần số ban đầu. Thay hai chữ số 0 bằng hai chữ số viết thêm, ta được số mới thứ hai lớn hơn số mới thứ nhất bằng số có hai...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 15:

Cho số có 3 chữ số. Nếu viết thêm vào bên phải số đó hai chữ số ta được số mới lớn hon số đã cho 42867. Tìm số đã cho và số viết thêm.

Hướng dẫn giải

Khi viết thêm vào bên phải một số hai chữ số 0 ta được số mới thứ nhất bằng 100 lần số ban đầu. Thay hai chữ số 0 bằng hai chữ số viết thêm, ta được số mới thứ hai lớn hơn số mới thứ nhất bằng số có hai chữ số vừa viết thêm giữ nguyên thứ tự của chúng.

Chẳng hạn: 375 – 300 = 75 (75 là số có hai chữ số viết thêm trong ví dụ).

Như vậy, số mới thứ hai bằng 100 lần số phải tìm cộng với số có hai chữ số vừa viết thêm. Do đó, 42867 bằng 99 lần số phải tìm cộng với số có hai chữ số viết thêm.

Nếu số viết thêm là 00 hoặc 99 thì 42867 chia hết cho 99.

Nếu 42867 không chia hết cho 99 thì thương là số phải tìm và số dư chính là số viết thêm. Mà 42867: 99 = 433. Vậy số viết thêm là 00 hoặc 99.

Nếu số viết thêm là 00 thì số phải tìm là:

(42867 – 00): 99 = 433.

Nếu số viết thêm là 99 thì số phải tìm là:

(42867 – 99): 99 = 432.

Đáp số: a) 433 và 00

b) 432 và 99.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: