Hướng dẫn giải bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x^{2} và y = x^{3} xung quanh trục Ox.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận