Hướng dẫn giải bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = và y = xung quanh trục Ox. Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x^{2} và y = x^{3} xung quanh trục Ox.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: