Hướng dẫn giải bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12 Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số Hướng dẫn giải b) Đặt: thì: ; Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số

Hướng dẫn giải

b) Đặt:

thì:

;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: