Hướng dẫn giải bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số

Hướng dẫn giải

b) Đặt:

thì:

;

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận