Hướng dẫn giải bài 12 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 12 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hai số phức z_{1} , z_{2} . Biết rằng z_{1} + z_{2} z_{1} .z_{2} là hai số thực.

Chứng minh rằng z_{1} , z_{2} là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

Hướng dẫn giải

Cho hai số phức z1, z2 biết tổng và tích của chúng là hai số thực.

Ta có:

Khi đó z1, z2 là nghiệm của phương trình:

Đó là phương trình bậc hai với hệ số thực. Suy ra điều phải chứng minh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận