Hướng dẫn giải bài 12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Hướng dẫn giải bài 12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233 Bài 12 : Ta có : = = 4. – 3.1 = 1 và : ⇒ [ 2 + ( n – 1) d ] = 2 ( 4n – 3 ) ⇒ d = 8. Từ đó : = 1 ; = 9 ; = 17. Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 12 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Bài 12 :

Ta có :

S_1 = u_1 = 4. 1^2 – 3.1 = 1

và :

⇒ [ 2 + ( n – 1) d ] = 2 ( 4n – 3 ) ⇒ d = 8.

Từ đó : u_1 = 1 ; u_2 = 9 ; u_3 = 17.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: