Hướng dẫn giải bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần

Hướng dẫn giải

a)

b)

c)

d) Đặt:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận