Hướng dẫn giải bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

Hướng dẫn giải

Gọi hai số cần tìm là z_{1} , z_{2} , Ta có: z_{1} + z_{2} = 3; z_{1} .z_{2} = 4

z_{1} , z_{2} là các nghiệm của phương trình:

Ta có Δ = 9 16 = 7

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận