Hướng dẫn giải bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4. Hướng dẫn giải Gọi hai số cần tìm là , , Ta có: + = 3; . = 4 , là các nghiệm của phương trình: Ta có Δ = 9 – 16 = −7 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 11 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

Hướng dẫn giải

Gọi hai số cần tìm là z_{1} , z_{2} , Ta có: z_{1} + z_{2} = 3; z_{1} .z_{2} = 4

z_{1} , z_{2} là các nghiệm của phương trình:

Ta có Δ = 9 16 = 7

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: