Hướng dẫn giải bài 11 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Hướng dẫn giải bài 11 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233 Bài 11 : Kí hiệu công sai là d . Ta có : Giải ra được d = ± 3 Các cấp số cộng phải tìm là : 2 ; – 1 ; – 4 ; – 7,……….. và -10 ; – 7 ; – 4 ; – 1 ,……….. Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 11 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Bài 11 :

Kí hiệu công sai là d . Ta có :

Giải ra được d = ± 3

Các cấp số cộng phải tìm là :

2 ; – 1 ; – 4 ; – 7,………..

và -10 ; – 7 ; – 4 ; – 1 ,………..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: