Hướng dẫn giải bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1.

Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A’BD) và (B’D’C).

Bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Ta chọn hệ toạ độ Oxyz sao cho O ≡ A, overrightarrow{i} = overrightarrow{AB} , overrightarrow{j} = overrightarrow{AD} , overrightarrow{k} = overrightarrow{AA'} .

Trong hệ toạ độ Oxyz ta có:

A'(0; 0; 1), B(1; 0; 0), D(0; 1; 0), B'(1; 0; 1), D'(0; 1; 1), C(1; 1; 0).

Đặt (α) = (A’BD) và (β) = (B’D’C’), ta có phương trình của các mặt phẳng(α), (β) là:

Bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận