Hướng dẫn giải bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A’BD) và (B’D’C). Ta chọn hệ toạ độ Oxyz sao cho O ≡ A, = , = , = . Trong hệ toạ độ Oxyz ta có: A'(0; 0; 1), B(1; 0; 0), D(0; 1; 0), B'(1; 0; 1), D'(0; 1; 1), C(1; 1; 0). Đặt (α) = (A’BD) và (β) = (B’D’C’), ta có phương trình của các mặt...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1.

Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A’BD) và (B’D’C).

Bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Ta chọn hệ toạ độ Oxyz sao cho O ≡ A, overrightarrow{i} = overrightarrow{AB} , overrightarrow{j} = overrightarrow{AD} , overrightarrow{k} = overrightarrow{AA'} .

Trong hệ toạ độ Oxyz ta có:

A'(0; 0; 1), B(1; 0; 0), D(0; 1; 0), B'(1; 0; 1), D'(0; 1; 1), C(1; 1; 0).

Đặt (α) = (A’BD) và (β) = (B’D’C’), ta có phương trình của các mặt phẳng(α), (β) là:

Bài 10 trang 91 sách giáo khoa Hình học 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: