Hướng dẫn giải bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

(m tham số) có đồ thị là (Cm).

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số.

d) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành?

c) Xác định để (Cm) có cực đại, cực tiểu.

Hướng dẫn giải

Hàm số có 1 điểm cực tiểu là x =0.

Vậy với thì hàm số có một cực trị.

Với m > 0 thì hàm số có ba cực trị.

với mọi m nên (Cm) luôn cắt trục hoành.

c) Theo câu (a), ta có với m > 0 thì đồ thị (Cm) có cực đại và cực tiểu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận