Hướng dẫn giải bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số (m tham số) có đồ thị là (Cm). a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số. d) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành? c) Xác định để (Cm) có cực đại, cực tiểu. Hướng dẫn giải Hàm số có 1 điểm cực tiểu là x =0. Vậy với thì hàm số có một cực trị. Với m > 0 thì hàm số có ba cực trị. với mọi m nên (Cm) luôn cắt...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10 trang 46 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

(m tham số) có đồ thị là (Cm).

a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số.

d) Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt trục hoành?

c) Xác định để (Cm) có cực đại, cực tiểu.

Hướng dẫn giải

Hàm số có 1 điểm cực tiểu là x =0.

Vậy với thì hàm số có một cực trị.

Với m > 0 thì hàm số có ba cực trị.

với mọi m nên (Cm) luôn cắt trục hoành.

c) Theo câu (a), ta có với m > 0 thì đồ thị (Cm) có cực đại và cực tiểu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: