Hướng dẫn giải bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) 3x^{2} + 7x + 8 = 0

b) x^{4} 8 = 0

c) x^{4} 1 = 0

Hướng dẫn giải

a) 3z^{2} + 7z + 8 = 3 Δ = 49 4.3.8 = 47

b) z^{4} – 8 =0 Đặt z^{2} = t, ta có phương trình: t^{2} – 8 = 0 <=> t =± sqrt{8}

Vậy, phương trình có bốn nghiệm là :

c) z^{4} – 1 = 0. Đặt z^{2} = t, ta có phương trình: t^{2} – 1 = 0 <=> t = ±1.

Vậy, phương trình có bốn nghiệm là: z_{1,2} = ±1 và z_{3,4} = ±i .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận