Hướng dẫn giải bài 10 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Hướng dẫn giải bài 10 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233 Bài 10 : Số cách chọn 3 nút để ấn là = 720 Số trường hợp đạt yêu cầu là : ( 0 ; 1 ; 9) ; ( 0 ; 2 ; 8) ; ( 0 ; 3 ; 7) ; ( 0 ; 4 ; 6 ) ; ( 1 ; 2; 7) ; ( 1 ; 3 ; 6) ; ( 1 ; 4 ; 5 ) ; ( 2 ; 3 ; 5 ) Xác suất để B mở được cửa là : 8 / 720 = 1/90 Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 10 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 233

Bài 10 :

Số cách chọn 3 nút để ấn là A^3_{10} = 720

Số trường hợp đạt yêu cầu là : ( 0 ; 1 ; 9) ; ( 0 ; 2 ; 8) ; ( 0 ; 3 ; 7) ; ( 0 ; 4 ; 6 ) ; ( 1 ; 2; 7) ; ( 1 ; 3 ; 6) ; ( 1 ; 4 ; 5 ) ; ( 2 ; 3 ; 5 )

Xác suất để B mở được cửa là : 8 / 720 = 1/90

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: