Hướng dẫn giải bài 10 – Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 10: Hình chữ nhật ABCD (h. 29) có AB = 40cm; AD = 15cm; AN = AD; DK = KC = DC; AM = MB = ; CI = BC. Tính diện tích hình MNKI. Hướng dẫn giải Diện tích MNKI bằng 300 . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10:

Hình chữ nhật ABCD (h. 29) có AB = 40cm; AD = 15cm; AN = frac{1}{3} AD;

DK = KC = frac{1}{2} DC; AM = MB = frac{AB}{2} ; CI = frac{1}{3} BC. Tính diện tích hình MNKI.

Hướng dẫn giải bài 10 Đề số 9

Hướng dẫn giải

Diện tích MNKI bằng 300 cm ^{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: