Hướng dẫn giải bài 10 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 10:

Nếu tăng thêm hai cạnh liền nhau của một miếng bìa hình vuông lên 15cm thì diện tích miếng bìa tăng thêm 1125 cm^{2 } (h.23). Tính cạnh của miếng bìa lúc đầu.

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 5

Hướng dẫn giải

Cạnh bằng 30cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận