Hướng dẫn giải bài 10 – Phần 1 – Đề số 5 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 10: Nếu tăng thêm hai cạnh liền nhau của một miếng bìa hình vuông lên 15cm thì diện tích miếng bìa tăng thêm 1125 (h.23). Tính cạnh của miếng bìa lúc đầu. Hướng dẫn giải Cạnh bằng 30cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10:

Nếu tăng thêm hai cạnh liền nhau của một miếng bìa hình vuông lên 15cm thì diện tích miếng bìa tăng thêm 1125 cm^{2 } (h.23). Tính cạnh của miếng bìa lúc đầu.

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 5

Hướng dẫn giải

Cạnh bằng 30cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: