Hướng dẫn giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 Tập xác định của hàm số là: (A) (−∞,1)∪(2,+∞) B) (1,2) (C) R∖{1} D) R{1, 2} Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Tập xác định của hàm số

là:

(A) (,1)(2,+) B) (1,2)

(C) R{1} D) R{1, 2}

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: