Hướng dẫn giải bài 1 trang 89 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa giải tích 12 Hướng dẫn giải Vậy S = (-∞; 1 ) ∪ (2; +∞). <=> 1/2 ≤ x ≤ 1. Vậy S = [1/2; 1] Vậy S = (-∞; 1) bất phương trình trở thành <=> 0 < t < 1 hoặc t > 2. Do đó: Vậy S = (-∞; 0) ∪ (1; + ∞). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa giải tích 12

Hướng dẫn giải

Vậy S = (-∞; 1 ) ∪ (2; +∞).

<=> 1/2 ≤ x ≤ 1.

Vậy S = [1/2; 1]

Vậy S = (-∞; 1)

bất phương trình trở thành

<=> 0 < t < 1 hoặc t > 2.

Do đó:

Vậy S = (-∞; 0) ∪ (1; + ∞).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: