Hướng dẫn giải bài 1 trang 89 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa giải tích 12

Hướng dẫn giải

Vậy S = (-∞; 1 ) ∪ (2; +∞).

<=> 1/2 ≤ x ≤ 1.

Vậy S = [1/2; 1]

Vậy S = (-∞; 1)

bất phương trình trở thành

<=> 0 < t < 1 hoặc t > 2.

Do đó:

Vậy S = (-∞; 0) ∪ (1; + ∞).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận