Hướng dẫn giải bài 1 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) Tập xác định: R

Giới hạn đặc biệt:

Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang.

Tọa độ một số điểm:

b) Tập xác định: R

Giới hạn đặc biệt:

Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang.

Tọa độ một số điểm:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận