Hướng dẫn giải bài 1 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12 Vẽ đồ thị của các hàm số sau: Hướng dẫn giải a) Tập xác định: R Giới hạn đặc biệt: Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang. Tọa độ một số điểm: b) Tập xác định: R Giới hạn đặc biệt: Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang. Tọa độ một số điểm: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 77 sách giáo khoa giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) Tập xác định: R

Giới hạn đặc biệt:

Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang.

Tọa độ một số điểm:

b) Tập xác định: R

Giới hạn đặc biệt:

Tiệm cận: Trục Ox là tiệm cận ngang.

Tọa độ một số điểm:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: