Hướng dẫn giải bài 1 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 1 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12 Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm trên một mặt trụ tròn xoay. Hãy xác định trục và bán kính của mặt trụ đó. Hướng dẫn giải Qua tâm O của đường tròn kẻ đường thẳng A sao cho Δ vuông...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 39 sách giáo khoa Hình học 12

Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm trên một mặt trụ tròn xoay. Hãy xác định trục và bán kính của mặt trụ đó.

Hướng dẫn giải

Qua tâm O của đường tròn kẻ đường thẳng A sao cho Δ vuông góc với mặt phẳng (P). Qua M kẻ đường thẳng d sao cho d vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó ta có:

Δ // d và khoảng cách giữa Δ và d luôn bằng bán kính r.

Vậy, các đường thẳng d luôn luôn nằm trên mặt trụ tròn xoay có trục là đường thẳng Δ và có bán kính bằng r.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: