Hướng dẫn giải bài 1 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Hướng dẫn giải

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất:

– Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung.

– Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận