Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12 Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a. Hướng dẫn giải Tứ diện đều ABCD cũng là hình chóp đều A.BCD với các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A xuống mặt phẳng đáy (BCD). Khi đó H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD. Kẻ BH cắt CD tại M. Khi đó M là trung điểm CD và BM⊥CD. BM là đường cao của tam giác đều...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Hướng dẫn giải

Tứ diện đều ABCD cũng là hình chóp đều A.BCD với các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi H là chân đường cao kẻ từ A xuống mặt phẳng đáy (BCD). Khi đó H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD.

Kẻ BH cắt CD tại M. Khi đó M là trung điểm CD và BM⊥CD.

BM là đường cao của tam giác đều BCD, suy ra:

Tam giác ABH vuông tại H, áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: