Hướng dẫn giải bài 1 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 18 sách giáo khoa Hình học 12

Cắt bìa theo mẫu dưới đây(h.1.23) , gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Khi cắt theo hình đã cho cần chú ý giữ lại các mép để có thể dán lại với nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận