Hướng dẫn giải bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Số nào trong các số sau là số thực?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận