Hướng dẫn giải bài 1 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12 Thế nào là phần thực, phần ảo, môđun của số phức? Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó. Hướng dẫn giải Phần thực, phần ảo, môđun của một số phức: – Số phức: Mỗi biểu thức dạng a + bi, trong đó a, b∈ R, = -1 được gọi là một số phức. Đối với số phức z = a + bi, ta nói a là phần thực, b là...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thế nào là phần thực, phần ảo, môđun của số phức?

Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó.

Hướng dẫn giải

Phần thực, phần ảo, môđun của một số phức:

– Số phức: Mỗi biểu thức dạng a + bi, trong đó a, b∈ R, i^{2} = -1 được gọi là một số phức. Đối với số phức z = a + bi, ta nói a là phần thực, b là phần ảo của z. Tập hợp các số phức kí hiệu là C.

– Môđun của số phức:

Giả sử số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trên mặt phẳng tọa độ. Độ dài của vectơ overrightarrow{OM} được gọi là môđun của số phức z và kí hiệu là |z|. Vậy |z| = | overrightarrow{OM} | hay |a + bi| = | overrightarrow{OM} |. Dễ thấy |a + bi| = sqrt{a^{2}+b^{2}} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: