Hướng dẫn giải bài 1 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: −7; −8; −12; −20; −121 Hướng dẫn giải Căn bậc hai phức của các số lần lượt là: ±i; ±i2; ±i2; ±i2 ; ±11i . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: 7; 8; 12; 20; 121

Hướng dẫn giải

Căn bậc hai phức của các số lần lượt là:

±isqrt{7} ; ±i2sqrt{2} ; ±i2sqrt{3} ; ±i2sqrt{5} ; ±11i .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: