Hướng dẫn giải bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 5i) + (2 + 4i)

b) (2 3i) + (1 7i)

c) (4 + 3i) (5 7i)

d) (2 3i) (5 41)

Hướng dẫn giải

a) (3 5i) + (2 + 4i) = 3 + 2 5i + 4i = 5 i

b) (2 3i) + (1 7i) = 2 1 3i 7i = 3 10i

c) (4 + 3i) (5 7i) = 4 5 + 3i + 7i = 1 + 10i

d) (2 3i) (5 4i) = 2 5 3i + 4i = 3 + i .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận