Hướng dẫn giải bài 1 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hoành độ giao điểm :

<=> x^{2} x 2 = 0

<=> x = -1 hoặc x =2

Diện tích hình phẳng cần tìm là :

= 9/2 ( đvdt)

b) Phương trình hoành độ giao điểm:

f(x) = 1 ln|x| = 0 lnx = ±1

<=> x = e hoặc x =1/e.

Ta có:

y=ln|x| = lnx nếu lnx 0 tức là x 1 .

= −lnx nếu lnx<0 tức là 0<x<1.

Ta có lnxdx=xlnxdx=xlnxx+C , thay vào trên ta được :

c) Phương trình hoành độ giao điểm là:

f(x) = 0 2(x^{2} 9x + 18) = 0 <=> x =3 hoặc x =6.

= 9 (đvdt)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận