Hướng dẫn giải bài 1 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 100 sách giáo khoa giải tích 12

Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số còn lại?

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận